Nikola Kněžourová

Account Director
LinkedIn

Nikola sa v Best Communications zameriava prevažne na podporu klientov z oblasti real estate, retailu a logistiky, a to Prologis, Avestus Real Estate, Arcona Capital, Flow East, Horizon, CHEP, Action, Crowdberry a Crowdberry Property Investors. Bakalársky titul získala v odbore Podnikanie a právo a inžiniersky v odbore Cestovný ruch, oba odbory vyštudovala na Fakulte medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Magisterský titul má z odboru Marketingová komunikácia na Vysokej škole finančnej a správnej.

Nikola je jednou zo štyroch lektoriek a koordinátoriek on-line fitness projektu FITFAB Strong. Vo voľnom čase športuje, predovšetkým aktívne behá. Má za sebou niekoľko úspešných účastí na maratónoch a polmaratónoch. Veľmi rada cestuje a číta. Hovorí anglicky a nemecky.