Prologis zverejnil ESG report za obdobie rokov 2022/2023

ESG report 2022-2023 je už sedemnástym zhrnutím aktivít Prologis v oblastiach zvyšovania udržateľnosti, podpory zamestnancov a miestnych komunít. Prvý ESG report Prologis vydal v roku 2006, teda dlho predtým, než sa skratka „ESG“ a pojem „udržateľný rozvoj“ stali súčasťou slovníka každej spoločnosti.

Táto správa prináša prehľad cieľov a aktivít Prologis vo sférach ESG. Ide napríklad o čisté nulové emisie, produkciu energií z obnoviteľných zdrojov, podporu elektromobility, investície do inovácií, či zdokonaľovanie spôsobov riadenia a spoločenskú zodpovednosť.

Prehľad najdôležitejších informácií z tohtoročného ESG reportu:

„Cez sklady Prologis prechádza tovar v hodnote viac ako 3 % globálneho HDP. Je to pre nás obrovský úspech, ale aj zodpovednosť. Ako líder na trhu logistických nehnuteľností sme priekopníkmi v oblastiach ESG a posúvame štandardy pre celé naše odvetvie. Správy ESG sú pre firmy veľmi dôležitým dokumentom, pretože ukazujú konkrétne plány a pokrok podložený dátami. Zároveň je to pre nás skvelá príležitosť získať komplexný obraz o tom, čo robíme pre našich zákazníkov, zamestnancov, komunity a planétu,“ zdôrazňuje Paweł Sapek, senior viceprezident a riaditeľ Prologis v strednej Európe.