Nina Černá

Director
LinkedIn

Nina má takmer desaťročné skúsenosti z niekoľkých PR agentúr. Pracovala pre startupy a klientov z oblastí retailu, technológií a FMCG. V Best má na starosti klientov Kiwi.com, Emirates, Cartoon Newtork a Four Seasons.

Vyštudovala odbor Marketingová komunikácia a PR a Mediálne štúdia na Karlovej univerzite, hovorí anglicky a dlhodobo zápasí s nemeckým jazykom.