Prologis v Polsku otevírá druhou budovu s malými obchodními jednotkami

Prologis, Inc. (NYSE: PLD), globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, dnes v Prologis Park Chorzów slavnostně otevřel budovu s malými obchodními jednotkami o rozloze 16 000 metrů čtverečních. Ta je již z 60 procent pronajata. V největším distribučním centru Prologis v Polsku, které dosahuje rozlohy 251 000 metrů čtverečních, se tak jedná o poslední postavenou budovu.

Slavnostní otevření, které proběhlo za účasti zástupců místních úřadů, zákazníků a obchodních partnerů, se neslo v duchu motta ‚Zorganizujte obchod podle svých potřeb‘. Toto motto vystihuje výhody zákazníků Prologis pronajímajících si malé obchodní jednotky a kanceláře. Díky schopnosti společnosti zkombinovat vysoce kvalitní kancelářské a distribuční prostory a umístit je pod jednu střechu, lze malé obchodní jednotky snadno přizpůsobit různým druhům podnikání.

„Jedná se o druhou budovu s malými obchodními jednotkami v našem polském portfoliu,“ řekl senior viceprezident a oblastní manažer Prologis Polsko Paweł Sapek. „Po úspěchu s pronájmem naší první budovy s malými obchodními jednotkami v Prologis Park Wrocław III před dvěma lety jsme se rozhodli podobně investovat i ve Slezsku. Utvrdili jsme se v tom, že flexibilita kancelářských a distribučních prostor v rámci městských limitů je přesně to, co je pro zákazníky atraktivní. Důkazem je také fakt, že nová jednotka je již z 60 % pronajata,“ dodal Sapek.

„Jsme potěšeni, že výstavba poslední budovy v Prologis Park Chorzow proběhla hladce a byla dokončena dle plánu,“ řekl ředitel řízení projektu Prologis Polsko Tomasz Oktaba. „Jde o prvotřídní zařízení tohoto typu v regionu Slezska. Budova s malými obchodními jednotkami byla postavena v souladu se standardy trvale udržitelného rozvoje a prošla procesem akreditace BREEAM,“ doplnil Oktaba.

Prologis Park Chorzów je umístěn na západním okraji města Katowice a to hned vedle dálnice A4, která spojuje Ukrajinu a Německo a zároveň leží u křižovatky Gliwice-Sośnica, kde se protínají dva mezinárodní polské dopravní koridory.

Prologis je díky svému zapojení ve čtyřech zemích střední a východní Evropy s portfoliem 4,3 milionu metrů čtverečních vedoucím poskytovatelem distribučních nemovitostí v tomto regionu (k 30. červnu 2016).

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS
Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí se zaměřením na rychle rostoucí trhy s vysokými bariérami vstupu. K 30. červnu 2016 měla společnost podíl (ať již v podobě úplného vlastnictví, či jako společný investiční podnik) v nemovitostech a developerských projektech o celkové ploše odhadem 62 milionů metrů čtverečních ve 20 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční budovy rozmanité základně více než 5 200 zákazníků z dvou hlavních skupin: business-to-business a maloobchodní/online fulfillment.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ
Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž působíme, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit naše hospodářské výsledky. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují výrazy jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“, „odhaduje“ nebo varianty těchto slov či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, developerské činnosti a změn prodejů či objemu příspěvku nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice, kapitálové struktury, naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování postavení, daňové struktury a sazby daně z příjmu nemovitostní investiční společnosti, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené námi ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Nejsme povinni výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.

KONTAKTY PRO MÉDIA
Gabriela Dvořáková
Account Director, Best Communications
Direct: +420 601 537 066
E-mail: gabriela.dvorakova@bestcg.com