Výroba automobilů se i nadále přesouvá ze západní Evropy

LONDÝN, 1. října 2015 – Změny ekonomických sil a výrobních kapacit měly v posledních dvaceti letech podle nejnovějšího výzkumu společnosti Colliers International významný dopad na poptávku a distribuční dynamiku automobilového sektoru.

V roce 2015 Číně připadlo přibližně 30 % celosvětových prodejů osobních automobilů, což představuje nárůst o 400 % za méně než 10 let. Ve stejném období se však výroba automobilů v Evropě snížila o polovinu, ze 43 % na 21 %, přičemž v západní části kontinentu je tento pokles cítit více. Ze západoevropských zemí byly nejvíce zasaženy Itálie, Francie a Belgie. Velká Británie a Španělsko zaznamenaly nevýznamný pokles a zdá se, že pouze Německu se vyhnul pokles objemů výroby.

 Karel Stránský, ředitel Corporate Solutions Colliers International pro region EMEA, řekl: „Výroba motorových vozidel vzrostla v celé střední a východní Evropě, a mezi nejrychleji rostoucí trhy se řadí Slovensko, Česká republika a Rumunsko. Naše analýza naznačuje, že tento růst byl z velké části poháněn přesunem od nízkých ke středním objemům produkce a dalších částí dodavatelského řetězce ze západní Evropy. To bylo podpořeno faktory, jako jsou nízké náklady na pracovní sílu, vládní podpory a zlepšení infrastruktury v celé střední a východní Evropě.“

 Výhled do budoucnosti

Průzkum společnosti Colliers ukazuje, že další globální trhy představují 80 % nových výrobních závodů v posledních pěti letech. V současné době 36 % nových evropských výrobních závodů, které jsou ve výstavbě, je v Asii a 27 % se jich staví v severní Americe.

 „Expanze evropských výrobců automobilů se v posledních pěti letech jasně přesouvá z Evropy na další globální trhy. Vzhledem k úrovni latentní poptávky, měřené pomocí prodejů automobilů, spolu s přáním výrobců automobilů zvýšit místní produkci, jsme svědky nové výstavby závodů po celém světě se zaměřením na rozvíjející se trhy, jako je Čína a Mexiko,“ vysvětlil Karel Stránský a dodal: „Klesající tržby v západní Evropě budou vyvíjet tlak na výrobce automobilů na zvýšení účinnosti a snížení nákladů prostřednictvím reorganizace dodavatelského řetězce. Trhy střední a východní Evropy a sousední státy jako Turecko budou mít zřejmě lepší předpoklady ke strukturálním změnám v nabídce i poptávce. Budou i nadále přitahovat investice výrobců automobilů hledající kompromis mezi dostupností a nižšími náklady na pracovní sílu, což povede k nižším výrobním nákladům, schopnosti obsloužit Evropu a další zahraniční trhy. Výsledkem je, že čistý dopad na průmyslové využití místa na různých úrovních dodavatelského řetězce bude negativně ovlivněn případným zavíráním dalších závodů, a to zejména v místech s velmi nízkou mírou využití, které se nacházejí v západní Evropě.“

 Prodeje aut budou klesat

Demografické změny, pokračující urbanizace, sdílení aut a městská politika „bez aut“ v Evropě poukazují na pokles prodejů automobilů po celém starém kontinentu. Pokud jde o novou poptávku, větší podíl budou mít pravděpodobně „zelené“, ekologicky přívětivé modely pod záštitou evropských politiků, a to v důsledku změny chování a většího povědomí zákazníků o životním prostředí.

 Obecně, zejména v rámci vyspělejších automobilových trhů, bude automobilový průmysl čelit urychlení změny chování výrobců automobilů od prodejů ke službám, k čemuž se uchýlili někteří výrobci automobilů v rozvoji služeb sdílení aut. Patří mezi ně DriveNow společnosti BMW, Car2Go společnosti Mercedes a GoDrive společnosti Ford.

 „Celkový negativní trend poklesu produkce bude částečně zmírněn díky probíhajícím a budoucím investicím do vědy a výzkumu v oblasti výroby čistých technologií a palivově účinných vozidlech s novou integrovanou digitální technologií,“ řekl Bruno Berretta, senior analytik z oddělení průzkumu trhu v regionu EMEA, Colliers International, a dodal: „To bude nástroj pro vyplnění stávající ´nevytížené produkce´, kdy nastupují nové ekologicky přívětivé modely. To pomůže řídit ad-hoc poptávku po specializované produkci. Nebude to ale stačit ke kompenzaci celkového poklesu objemu výrobního prostoru potřebného v tomto odvětví.“

 Výzkum společnosti Colliers také zahrnuje analýzu rostoucího automobilového klastru ve střední a východní Evropě, ze které vyplývá, že vytvoření nového automobilového montážního závodu může generovat průmyslové požadavky na prostory o velikosti v průměru 400 až 500 m2 pro přímé dodavatele na vyrobení 1 000 vozů.

 „Pro lokality, které by mohly zaznamenat nárůst, poskytuje tento výpočet velmi užitečný ukazatel poptávky po moderních prostorech. A pro ty lokality, kde dochází k poklesu, může výpočet poskytnout údaje o tom, kolik místa by se uvolnilo v závislosti na velikosti jednotlivých závodů,“ řekl Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International, a dodal: „Vzhledem k nedostatku průmyslových ploch a pozemků na strategických místech nebo v blízkosti velkých městských aglomerací v celé západní Evropě by možnost nových dostupných neobsazených míst měla být vnímána jako příležitost, a nikoliv jako hrozba, zejména pokud poptávka po moderních logistických zařízeních i nadále roste.“