Skupina Kuehne+Nagel vyvinula nový ukazatel vytížení hlavních světových kontejnerových přístavů. Poukazuje na přetrvávající potíže pro dodavatelské řetězce

Skupina Kuehne+Nagel spouští v rámci platformy Seaexplorer ukazatel narušení prostředí námořní přepravy, který měří efektivitu světových kontejnerových přepravních sítí. Indikátor zobrazuje kumulativní čekací dobu na jednotku TEU* v přístavech Prince Rupert, Vancouver/Seattle, Oakland, Los Angeles/Long Beach, New York, Savannah, Hongkong, Šanghaj/Ningbo a také Rotterdam/Antverpy.

Indikátor vypočítává čekací dobu následujícím způsobem: jedna loď s kapacitou 10 000 TEU čekající 12 dní na vplutí do přístavu se rovná 120 000 čekacích dní na TEU. U jiného plavidla s kapacitou 5 000 TEU čekajícího 10 dní na vplutí do stejného přístavu jde o 50 000 čekacích dní na TEU. Celková doba čekání je tedy 170 000 dnů na TEU.

Ukazatel poskytuje přehledy, umožňuje pokročilou analýzu a ukazuje trendy týkající se aktuální situace v globálním obchodě. V současné době hlásí čekací dobu v rozsahu 11,6 milionu dní na TEU – což je dlouhodobě vysoká úroveň. Za normálních okolností by čekání v těchto devíti přístavech nepřekročilo jeden milion dnů na TEU. Zhruba 80 % narušení běžného fungování se týká severoamerických přístavů.

Tento ukazatel rozšiřuje přehled, který o situaci v globální námořní nákladní přepravě již poskytuje ověřená platforma Seaexplorer, již rovněž vyvíjí Kuehne+Nagel. Podle jejích nejnovějších údajů v současné době kotví nebo krouží před hlavními světovými přístavy 612 kontejnerových lodí.

„Informace, které indikátor nabízí, umožňují našim zákazníků lépe předvídat a plánovat budoucí dopady situace na jejich dodavatelský řetězec a zvolit si co nejlepší postupy. Tento nástroj přináší zcela novou úroveň analýzy dat pro námořní logistiku,“ říká Otto Schacht, člen představenstva společnosti Kuehne+Nagel International AG odpovědný za námořní logistiku.

Do budoucna bude indikátor k dispozici výhradně registrovaným uživatelům platformy www.seaexplorer.com.