Skupina Kuehne+Nagel a Lufthansa Cargo se dohodly na exkluzivním partnerství na podporu výroby uhlíkově neutrálního kapalného paliva

Kuehne+Nagel a Lufthansa Cargo se dohodly na exkluzivním partnerství, jehož účelem je propagace a využívání syntetického paliva od nevládní organizace atmosfair se sídlem v Berlíně. Poskytovatelé logistických služeb se společně zavázali podporovat první světový závod na výrobu syntetického paliva SAF ve Werlte v německém Emslandu nákupem 25 000 litrů paliva ročně po dobu následujících pěti let. SAF se dosud průmyslově nevyrábí a je k dispozici pouze v množství, jež jsou schopny generovat specializované laboratoře. Toto palivo je přitom považováno za pohonnou látku budoucnosti, která dokáže snížit emise CO2 leteckých motorů až na nulu.

Yngve Ruud, člen představenstva společnosti Kuehne+Nagel odpovědný za leteckou přepravu, uvedl: „Již nyní mohou zákazníci Kuehne+Nagel díky našim řešením využívajícím bio SAF celosvětově předcházet emisím uhlíku při přepravě svých zásilek. Jsem rád, že nyní nastal čas, kdy lze využívat syntetické SAF jako dlouhodobé řešení pro leteckou dopravu. Tím, že jsme se společně s Lufthansa Cargo zavázali odebírat palivo vyrobené pomocí technologie power-to-liquid, vysíláme jasný signál o našem odhodlání i spolupráci. Vyzýváme naše kolegy a zákazníky z oboru, aby se k nám přidali při vytváření ekonomiky budoucnosti s nízkou uhlíkovou stopou.“

„Klíč k udržitelnému snižování emisí při letovém provozu vidíme jednoznačně ve výzkumu a používání syntetických, udržitelných leteckých paliv. Jsme obzvláště hrdí na skutečnost, že jsme společně s Kuehne+Nagel průkopníky technologie power-to-liquid a znovu tak ukazujeme, že aktivně řešíme výzvy v oblasti ochrany klimatu,“ objasnila pozadí strategické spolupráce s Kuehne+Nagel Dorothea von Boxberg, generální ředitelka společnosti Lufthansa Cargo.

Udržitelná letecká paliva, která mají téměř stejné vlastnosti jako konvenční letecké pohonné hmoty, jsou základním pilířem na cestě k uhlíkově neutrálnímu letectví. Existují dva hlavní typy udržitelného leteckého paliva – bio SAF a syntetické SAF.

Doposud společnosti Kuehne+Nagel a Lufthansa Cargo používaly bio SAF ke snížení uhlíkové stopy letecké přepravy. Zatímco bio SAF se vyrábí z biomasy (odpadních produktů a surovin s nízkým obsahem uhlíku), primárním zdrojem energie a surovinami pro výrobu syntetického SAF jsou obnovitelná elektřina, voda a oxid uhličitý (CO2). Syntetické SAF je považováno za dlouhodobé řešení pro průmysl, protože dokáže snížit emise až o 100 %, navíc je možné vyrábět jej neomezeně, čímž se lze vyhnout nedostatku biomasy.