Savills oznamuje nástup nového finančního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku

Společnost Savills oznámila nástup Roberta Pastuszeka na pozici finančního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Před nástupem do Savills působil Robert ve společnosti EURAMCO Asset Czech (dříve známé jako SachsenFonds), kde zastával pozici výkonného ředitele pro střední a východní Evropu.

Robert je zkušeným a respektovaným profesionálem a uznávaným odborníkem v oblasti správy financí a aktiv. Na svůj post do Savills nastupuje s 25 lety cenných zkušeností z trhů střední a východní Evropy, včetně odborných znalostí z oblasti vztahů s klienty. Robert kromě mateřské češtiny hovoří plynně anglicky a polsky.

V Savills bude Robert zodpovídat především za finanční správu společnosti, dále za finanční a účetní dohled v oblasti správy majetku a nemovitostí klientů.

Ben Maudling, výkonný ředitel Savills pro Českou a Slovenskou republiku, říká: „Jsme rádi, že mezi námi můžeme Roberta Pastuszeka přivítat. Jeho finanční odbornost a znalosti povedou k zefektivnění a zlepšení organizace naší společnosti, to vše ve prospěch našich klientů. Robertovo působení v Savills jistě pomůže společnosti nadále růst.“

„Velice se těším na svoji strategickou roli v Savills, jež se od vstupu na český trh v únoru 2017 neustále rozrůstá a upevňuje svoji pozici na trhu, a na spolupráci s novými kolegy z oddělení investic, pronájmů, stavebního a projektového poradenství, správy nemovitostí i výzkumu,“ komentuje Robert Pastuszek.