Prologis Park Prague-Rudná se rychle zaplňuje

Prologis, Inc., globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, dnes oznámil, že uzavřel tři nové nájemní smlouvy na celkem 6 901 metrů čtverečních v Prologis Park Prague-Rudná. Mimo to zde zahájil i výstavbu nové budovy o rozloze 4 290 metrů čtverečních, z nichž 3 680 metrů čtverečních je stavěno na míru potřebám společnosti Sacorp Logistics, stávajícímu nájemci parku Prologis Park Prague-Rudná.

Nové nájemní smlouvy zahrnují:

Pronájem 3 680 metrů čtverečních české logistické společnosti Sacorp Logistics v nové budově, která je nyní ve výstavbě.

Prodloužení pronájmu 2 559 metrů čtverečních a pronájem dalších 708 metrů čtverečních společnosti Toyota Material Handling CZ, významnému dodavateli manipulační a skladové techniky, která bude celkově využívat 3 342 metrů čtverečních.

Pronájem dalších 1 768 metrů čtverečních společnosti Albatros Media, jednomu z největších vydavatelů v České republice a na Slovensku. Nově tak bude Albatros využívat prostory o rozloze 8 211 metrů čtverečních.

Prodloužení pronájmu 1 100 metrů čtverečních a pronájem dalších 726 metrů čtverečních pro společnost Author, českého výrobce a prodejce kol, který si tak celkově pronajme prostory o velikosti 1 826 metrů čtverečních.

 

„Park Prologis Park Prague-Rudná, který jsme získali přesně před dvěma lety v září 2014, se velmi rychle etabloval jako vlajková loď našeho pražského portfolia. Kromě již zmíněných transakcí nyní v parku stavíme nové distribuční prostory o velikosti 34 200 metrů čtverečních na míru pro Sportisimo, český řetězec se sportovním zbožím,“ uvedl ředitel pro pronájem a výstavbu společnosti Prologis v České republice a Slovensku Martin Baláž. „Vysoká poptávka stávajících nájemců v rámci parku potvrzuje naši strategii poskytování prvotřídních prostor a špičkových služeb tak, aby se naši nájemci mohli plně věnovat svému byznysu,“ dodal Baláž.

Prologis Park Prague-Rudná, který se nachází u dálnice D5 jen 20 minut od centra Prahy, disponuje 18 budovami o celkové rozloze 175 000 metrů čtverečních moderních distribučních prostor.

Prologis je s více než 985 000 metry čtverečními logistických a průmyslových prostor jedním z předních poskytovatelů distribučních prostor v České republice (k 30. červnu 2016).

 

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS

Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí se zaměřením na rychle rostoucí trhy s vysokými bariérami vstupu. K 30. červnu 2016 měla společnost podíl (ať již v podobě úplného vlastnictví, či jako společný investiční podnik) v nemovitostech a developerských projektech o celkové ploše odhadem 62 milionů metrů čtverečních ve 20 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční budovy rozmanité základně více než 5 200 zákazníků z dvou hlavních skupin: business-to-business a maloobchodní/online fulfillment.

 

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž působíme, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit naše hospodářské výsledky. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují výrazy jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“, „odhaduje“ nebo varianty těchto slov či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, developerské činnosti a změn prodejů či objemu příspěvku nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice, kapitálové struktury, naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování postavení, daňové struktury a sazby daně z příjmu nemovitostní investiční společnosti, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené námi ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Nejsme povinni výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.