Nemovitostní investice v regionu CEE mohou překonat rok 2016; jejich příliv dosáhl v 1H výše 5,4 mld. eur

Příliv investic do nemovitostí v regionu střední a východní Evropy (CEE) meziročně vzrostl o 17 % a dosáhl výše 5,4 mld. eur. Podle reportu Investiční prostředí CEE v 1H 2017, který dnes zveřejnila společnost Colliers International, je překonání maximální hodnoty investic z roku 2016 na úrovni 12,2 mld. eur zcela reálné.

„Na konci prvního kvartálu jsme předpovídali, že rekordní hodnota investic 12,2 mld. eur z roku 2016 bude v roce 2017 překonána a data z první poloviny letoška nás v tom nadále utvrzují,” řekl Mark Robinson, specialista výzkumu Colliers International pro region střední a východní Evropy.

Nejaktuálnější report Colliers přinášející data z posledního půlroku a další prognózy ukazuje, že hlavními hybnými prvky trhu pro období ledna až června 2017 byly meziroční nárůsty nemovitostních investic v České republice (114 %), Rumunsku (155 %) a v Bulharsku (213 %).

Objem investic v České republice zůstal s hodnotou přibližně 2,2 mld. eur za rok 2017 nejvýznamnější v regionu. Na první příčce tak Česká republika vystřídala Polsko, kde se za první půlrok proinvestovalo zhruba 1,5 mld. eur. Jako třetí následovalo Maďarsko s investicemi v hodnotě 824 mil. eur.

1H dominovaly investice do maloobchodu i domácí zdroje kapitálu

V zemích střední a východní Evropy nejrychleji rostly investice do maloobchodních nemovitostí a hotelů. Silnější maloobchodní segment v první polovině roku 2017 zaznamenal investiční objem téměř 2,6 mld. eur, zatímco v celém roce 2016 do něho bylo investováno přes 3,7 mld. eur.

Celkem 37 % investic bylo financováno přímo z domácích zdrojů nebo prostřednictvím přeshraničních toků v rámci šestice zemí CEE. To oproti výsledkům za rok 2016 představuje 16% nárůst. Evropa, která je tradičním investorem do regionu, v prvním pololetí ožila a připsala si 26 % z celkových investic.

Předpoklad další komprese výnosů, snížení míry neobsazenosti a růstu nájmů

V první polovině roku 2017 byla u pěti z 18 klíčových kategorií[1] sledovaných společností Colliers v hlavních městech regionu zaznamenána komprese nejlukrativnějších výnosů, ve srovnání s posledním kvartálem roku 2016 nejvýraznější v Sofii a Budapešti.

„Další kompresi očekáváme v následujících 12 měsících v osmi klíčových kategoriích z 18,“ dodává Mark Robinson. „Základní ukazatele nás vedou k předpokladu pěti poklesů
a tří nárůstů v rámci 12 klíčových měr neobsazenosti, jež v hlavních městech sledujeme v oblastech kancelářských prostor a průmyslových nemovitostí. Očekáváme také nárůst nájmů v devíti z 30 klíčových kategorií monitorovaných pro hlavní města v krátkodobém až střednědobém horizontu. Pouze u dvou kategorií přitom očekáváme pokles. Dynamika růstu nájmů se zdá být nejsilnější na poli prvotřídních kancelářských prostor, v logistice
a v segmentu maloobchodu u tradičních nákupních center.“

[1] Výnosy z prvotřídních kancelářských prostor, tradičních nákupních center a průmyslových nemovitostí ve Varšavě, v Praze, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti a v Sofii