MasterCard Identity Check zjednoduší online nákupy

Společnost MasterCard představuje MasterCard Identity Check, sadu technologických řešení, která využívají pokročilý systém pro ověření identity spotřebitele a zároveň zjednodušují průběh nakupování online.

Stávající způsob online ověřování identity nakupujícího může spotřebitele od nákupu na internetových stránkách obchodníků velmi rychle odradit. Tento poslední krok může být časově náročný, a je proto možné, že si to zákazník ještě rozmyslí a nákup nedokončí. Ověření totožnosti systémem MasterCard Identity Check funguje pomocí biometrických údajů v podobě otisku prstu držitele karty a zasláním jednorázového SMS hesla.

„Zákazníci v dnešní době využívají k nákupu různé technologické přístroje a očekávají, že platební transakce proběhnou jednoduše, rychle a bezpečně,“ říká Ajay Bhalla, prezident Enterprise Security Solutions, divize MasterCard, „a systém Identity Check přesně toto přináší.“

MasterCard pomocí technologie Identity Check zlepší bezpečnost online plateb. Použití technologií a dat se přesune od spoléhání se na to, co spotřebitel zná (heslo), směrem k tomu, co používá (mobilní telefon nebo jiné chytré zařízení) a čím je (biometrické údaje). Stovky držitelů karet v Nizozemsku začaly platbu skrze biometrické údaje používat již minulý měsíc a podobný testovací proces probíhá i v USA.

Americké finanční instituce se budou moci do systému MasterCard Identity Check zapojit v polovině roku 2016 a s celosvětovou expanzí systému se počítá v roce 2017.

Spotřebitelský průzkum podpořil zájem o novou generaci ověřování

 Zájem o novou generaci ověřování totožnosti byl potvrzen i spotřebiteli v nedávném celosvětovém průzkumu. Podle průzkumu společnosti MasterCard zapomene 53 % nakupujících svá důležitá hesla minimálně jednou týdne a kvůli jejich obnově ztratí více než deset minut.

 Výsledkem je, že více než třetina lidí proces online nákup úplně zruší, zatímco šest lidí z deseti uvádí, že kvůli obnově hesla například nestihlo koupit lístek na rychle vyprodaný koncert. Více než polovina dotázaných by zároveň uvítala možnost nahradit heslo něčím pohodlnějším, co by zajišťovalo stejnou úroveň ochrany.

O průzkumu

Spotřebitelský průzkum společnosti Norstat byl proveden v období mezi 13. a 21. srpnem 2015 na vzorku přibližně 10 000 spotřebitelů. Zákazníci ze 17 trhů Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Afriky, Austrálie, Asie a Tichomoří byli dotazováni na otázky spojené s online nakupováním. Celkový vzorek má chybovost +/-0,80 % při 95% úrovni spolehlivosti.