Kuehne+Nagel zajišťuje podporu při výstavbě jednoho z největších evropských závodů na výrobu biopaliva

Shell_kuehne+nagel

Skupina Kuehne+Nagel bude pro společnost Shell plc v Nizozemsku zajištovat logistiku těžkých nákladů a přepravu modulů v rámci projektu výroby biopaliva z hydroprocesovaných esterů a mastných kyselin (HEFA). Nový závod bude jedním z největších evropských komerčních center výroby udržitelného leteckého paliva (SAF) a obnovitelné nafty z odpadů.

Otevření závodu v Rotterdamu je plánováno na rok 2024. Budou v něm vyráběna nízkoemisní paliva, jako je obnovitelná nafta například z použitého kuchyňského oleje, odpadního živočišného tuku či dalších průmyslových a zemědělských odpadních produktů.

Divize projektové logistiky Kuehne+Nagel podporuje plány Shell v rámci své nové iniciativy Renewable Energy Logistics, jejímž cílem je vytvářet řešení uzpůsobená na míru logistickým potřebám průmyslových odvětví zabývajících se obnovitelnými zdroji energie.

Program je navržen tak, aby zajistil veškeré aspekty bezpečné přepravy všech komponentů či strojů potřebných k založení a provozu závodů na výrobu alternativní energie.

„V Kuehne+Nagel podporujeme globální energetickou transformaci a jsme odhodláni hrát aktivní roli v projektech, jako je právě výroba biopaliva HEFA. Jsme rádi, že můžeme společnosti Shell pomáhat při výrobě udržitelných paliv, abychom společnými silami přispěli k dekarbonizaci energetiky i logistiky,“ říká Mustafa Sener, vedoucí projektové logistiky Kuehne+Nagel.

Program Renewable Energy Logistics se zaměří na poskytování řešení pro dodavatelský řetězec a logistiku v rámci všech klíčových segmentů přepravy. Ve snaze využívat obnovitelné zdroje energie z větru (on-shore i off-shore), vody a slunce podpoří Kuehne+Nagel své stávající i nové zákazníky.

Kuehne+Nagel je lídrem v oblasti udržitelné logistiky. V souladu s plány SBTi (iniciativy pro vědecky podložené cíle) nabízí zákazníkům, kteří mají zájem o používání nízkoemisních udržitelných paliv, možnosti, jak eliminovat a snižovat emise díky alternativním přepravním modelům, trasám či řešením. Kromě toho Kuehne+Nagel v rámci svého kompenzačního programu investuje do projektů zaměřených na ochranu přírody.