Je studentské ubytování investiční příležitost?

Colliers International dnes publikovala výsledky nedávno provedeného výzkumu věnovaného aktuálnímu stavu studentského bydlení v České republice a budoucím vyhlídkám tohoto sektoru, jenž může být zajímavou příležitostí pro domácí i zahraniční investory.

„Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích kapitálová hodnota tradičních segmentů realitního trhu, tedy kancelářských, průmyslových a retailových prostor, pomalu kulminuje, začínají se investoři postupně poohlížet po alternativních možnostech investic do nemovitostí,“ popisuje Ondřej Vlk, ředitel výzkumného oddělení v české pobočce Colliers International. „Zvýšená aktivita investorů v sektoru studentského ubytování vedla v posledních letech ke snížení výnosů i v tomto segmentu, i přesto však tento typ nemovitostí nabízí bonus ve srovnání s tradičními segmenty. Největší pozornosti investorů se přitom těšilo Spojené království, a zejména Londýn a další města s velkými universitami.“

Mezi roky 2000 a 2009 došlo v České republice k výraznému nárůstu počtu univerzitních studentů. Následně se jejich počet mírně snížil vlivem nižší porodnosti na začátku 90. let. Ke konci roku 2015 v ČR studovalo 326 900 studentů, kteří navštěvovali 26 veřejných a 41 soukromých univerzit v zemi, ať již formou denního (76 %) nebo dálkového (24 %) studia.

Díky kvalitě vysokoškolských programů a relativně nízkým životním nákladům ve srovnání s jinými evropskými zeměmi se Česká republika zároveň stala populární studijní destinací pro zahraniční studenty. Díky tomu v roce 2015 hostila celkem 42 891 zahraničních studentů.

Přestože počet studentů se v uplynulých 15 letech celkově zvýšil, nedokázala nabídka studentského ubytování držet krok s rostoucí poptávkou. Na základě analýzy dostupných statistik Colliers odhaduje, že státní univerzity nabízejí v součtu zhruba 61 200 lůžek, velkou část z nich pak v kolejích se společným ubytováním.

„Bližší pohled navíc odhalí, že u stávajícího studentského ubytování provozovaného univerzitami se často téměř nedbalo na pojetí interiéru a koleje nabízejí jen minimum soukromí a často i nedostatečné zázemí typu restaurací, studoven, prádelen nebo sportovišť, což je dáno dobou jejich vzniku,“ dodává Omar Sattar, ředitel české pobočky Colliers International. „To je spolu s nerovnováhou mezi počtem studentů a nabídkou ubytovacích kapacit také důvod, proč se některé společnosti ze soukromého sektoru rozhodly ubytovávat studenty v nových budovách stavěných či rekonstruovaných cíleně za tímto účelem.“

Jelikož je v České republice komerčně provozované studentské ubytování relativně nový produkt, nejsou v současné době k disposici žádné údaje o investicích a lze tudíž poněkud obtížněji odhadovat možnou úroveň výnosů. Colliers však předpokládá, že v případě ubytování podpořeného univerzitou či projektů garantujících udržitelné příjmy by se výnosy mohly teoreticky pohybovat v rozmezí 7,5 – 8,5 %.

Závěrem lze konstatovat, že s ohledem na podíl studentů žijících v účelově vybudovaných ubytovacích zařízeních (19 %), současný standard těchto budov a rostoucí ceny pronájmu residenčních nemovitostí je velmi pravděpodobné, že tento sektor má potenciál pro další expanzi.

— Konec —

O skupině Colliers International

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globálně působící společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí, která zaměstnává přes 16 000 vysoce kvalifikovaných odborníků pracujících v 66 zemích světa. Díky své mimořádné podnikavosti a vysoké kapitálové účasti ve společnosti nabízí profesionálové pracující pro Colliers International komplexní portfolio služeb pro investory, nájemce i majitele nemovitostí z celého světa, jež zahrnuje mimo jiné strategické poradenství a realizaci prodeje nemovitostí, leasingové a finanční poradenství, globální korporátní služby, správu aktiv a nemovitostí, projektové řízení, workplace solutions, oceňování a daňové poradenství, průzkum trhu podle zákazníkova zadání nebo poradenství s ideovým vedením.

Profesionálové pracující pro Colliers International přemýšlejí jinak, přichází s vynikajícími nápady a nabízí promyšlená a inovativní doporučení, která klientům urychlí cestu k úspěchu. Již jedenáct let po sobě se Colliers International umisťuje v žebříčku „The Global Outsourcing 100“, sestavovaném sdružením International Association of Outsourcing Professionals, čímž se nemůže chlubit žádný jiný poskytovatel služeb v oblasti nemovitostí.

Aktuality ze světa Colliers International najdete na webové adrese Colliers.com i našem Twitteru @Colliers nebo LinkedIn. Novinky pro Českou republiku najdete na našich českých stránkách Colliers.cz.

Bližší informace Vám rádi poskytnou:

 Gabriela Dvořáková, Account Director

Telefon: +420 601 357 066

E-mail: gabriela.dvorakova@bestcg.com

Pavel Schuster, Account Manager

Telefon: +420 721 758 867

E-mail: pavel.schuster@bestcg.com