Emirates Group zveřejnila pololetní hospodářské výsledky za finanční rok 2020/21

Skupina Emirates zveřejnila pololetní výsledky finančního roku 2020/2021.

Výnosy skupiny Emirates byly během prvních šesti měsíců finančního roku 2020/2021 vyčísleny na 13,7 mld. AED (3,7 mld. USD), což znamená pokles o 74 % v porovnání s výnosem 53,3 mld. AED (14,5 mld. USD) za stejné období v loňském roce. Tento dramatický pokles výnosů byl způsoben pandemií COVID-19, která prakticky zastavila cestování po celém světě na mnoho týdnů v důsledku uzavírání státních hranic a cestovních restrikcí. V rámci opatření k omezení pandemie pozastavila i společnost Emirates pravidelné lety přes Dubaj, na 8 týdnů během dubna a května 2020, stejně tak dnata.

Čistá ztráta skupiny Emirates za první pololetí finančního roku 2020/2021 činí 14,1 mld. AED (3,8 mld. USD).

Hotovostní pozice skupiny dosahovala k 30. září 2020 výše 20,7 mld. AED (5,6 mld. USD), k 31. březnu 2020 to bylo 25,6 mld. AED (7 mld. USD).

„Náš současný finanční rok jsme začali uprostřed globálního lockdownu, ve chvíli, kdy byla osobní letecká doprava doslova zastavena. V této bezprecedentní situaci pro letecký a cestovní průmysl zaznamenala skupina Emirates poprvé za více než 30 let pololetní ztrátu,“ uvedl Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel Emirates Airline and Group a dodal: „Při stagnaci osobní dopravy dokázala společnost Emirates a dnata pružně reagovat, aby uspokojila poptávku po nákladní dopravě a dalších obchodních záležitostech. To nám pomohlo obnovit naše výnosy z nuly na 26 % naší pozice ve stejném období loňského roku.“

„Odolnost skupiny Emirates vůči současným nepříznivým podmínkám je důkazem našeho silného obchodního modelu, masivních investic do rozvoje našich zaměstnanců, technologie a infrastruktury, které se nyní vyplácejí z hlediska nákladů a provozní efektivity. Emirates a dnata vybudovaly silné značky s agilní digitální schopností, která nám dokáže nyní dobře posloužit, umožnit pružně reagovat na přesun zákaznických a obchodních aktivit do onlinového prostředí během posledního půl roku.“

„Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům za jejich trvalou podporu a partnerům za společné úsilí, které umožnilo Dubaji tak rychle a bezpečně obnovit leteckou dopravu a další ekonomické aktivity. Nikdo nemůže předvídat budoucnost, ale očekáváme prudké oživení poptávky po cestování, jakmile

bude k dispozici vakcína proti COVID-19. A my budeme připraveni. Než se tak stane, Emirates a dnata budou v pohotovosti, aby dokázali rychle reagovat na poptávku a uspokojit zákazníky.“

 

„Měli jsme tu možnost využít své vlastní silné hotovostní rezervy a prostřednictvím společníků a obchodních partnerů zajistit dostatečné financování k udržení chodu podniku v tomto náročném období. V první polovině finančního roku 2020/2021 vložili naši společníci do Emirates 2 miliardy USD prostřednictvím kapitálových investic a jsou připraveni nás podporovat i na dále na cestě obnovy.“

Počet zaměstnanců skupiny Emirates se oproti 31. březnu 2020 snížil o 24 % na celkový počet 81 334 zaměstnanců (k 30. září 2020). To je v souladu s očekávanou kapacitou a obchodními aktivitami společnosti v dohledné budoucnosti a všeobecným výhledem průmyslového odvětví. Emirates a dnata nadále hledají cesty, jak udržet kvalifikované zaměstnance, včetně zařazení do vládních podpůrných programů k zachování pracovních pozic.

Letecká společnost Emirates

Během prvních šesti měsíců finančního roku 2020/2021 vyřadila Emirates v rámci své dlouhodobé strategie ze své flotily 3 starší letadla, aby zlepšila celkovou efektivitu, minimalizovala emisní stopu a poskytla zákazníkům vysokou kvalitu služeb.

Podle pokynů generálního úřadu pro civilní letectví v SAE pozastavila společnost Emirates 25. března dočasně osobní leteckou přepravu a zároveň úzce spolupracovala s vládami a ambasádami na repatriačních letech, dokud se mezinárodní letiště v Dubaji (DBX) znovu neotevřelo pro tranzitní cestující a později pro pravidelné linky. Letecká společnost rovněž spolupracovala se zdravotnickými institucemi na zavedení komplexních pandemických opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků, zaměstnanců a široké veřejnosti.

Letecká společnost se také zavázala zákazníkům, že urychlí refundace, nabídne flexibilní změny rezervace a vytvoří informační centrum týkající se cestování v době COVID-19, které bude k dispozici na stránkách Emirates a které nabídne nejnovější informace o neustále se měnících cestovních požadavcích. Emirates byla také první leteckou společností, která nabídla všem svým zákazníkům bezplatné pokrytí finančních nákladů na léčbu či povinnou karanténu v případě onemocnění virem COVID-19 během jejich cest.

Od 21. května postupně obnovily aerolinky lety pro pasažéry, k 30. září provozovaly lety do 104 měst.

Celková kapacita měřená v tunokilometrech se během prvních šesti měsíců finančního roku 2020/21 snížila o 67 % na 9,8 mld. v návaznosti na výrazné snížení frekvence letového řádu za poslední měsíce, včetně zastavení letů pro pasažéry na mezinárodním letišti v Dubaji na osm týdnů. Kapacita měřená v sedadlokilometrech se snížila o 91 % zatímco osobní doprava měřená v příjmových kilometrech cestujících klesla o 96 % při poklesu průměrného faktoru zatížení snížený na 38,6 %, ve srovnání s loňskou před-pandemickou úrovní 81,1 %.

Společnost Emirates přepravila mezi 1. dubnem a 30. zářím 2020 1,5 mil. pasažérů, 95 % méně než ve stejném období v loňském roce. Objem přepraveného nákladu v řádu 0,8 mil. tun se snížil o 35 %, zatímco výnos se více než zdvojnásobil o 106 %. To odráží mimořádnou situaci na trhu letecké dopravy během globální krize spojené s Covid-19, kdy drasticky omezená přeprava pasažérů vedla k omezené dostupné kapacitě, zatímco poptávka po letecké dopravě silně rostla.

Emirates se podařilo zvýšit objem své nákladní kapacity o 65 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což ukazuje na mimořádnou pružnost její nákladní divize, která byla schopna adaptovat svůj provoz na nové podmínky. Ve velmi krátké době dokončilo Emirates SkyCargo částečnou úpravu deseti osobních letadel Boeing 777-300ER na dopravní letouny, zavedlo nová provozní pravidla umožňující bezpečné naložení nákladu v kabinách pro cestující, rychle restartovalo a rozšířilo svou globální nákladní síť a zařadilo komplexní bezpečnostní pravidla pro zaměstnance.

V první polovině finančního roku 2020/21 byla ztráta společnosti Emirates 12,6 mld. AED (3,4 mld. USD), v loňském roce přitom činil její zisk 862 mil. AED (235 mil USD). Výnos Emirates včetně dalších provozních výnosů ve výši 11,7 mld. AED (3,2 mld. USD) se snížil o 75 % v porovnání s 47,3 mld. AED (12,9 mld. USD) zaznamenanými ve stejném období loňského roku. Tento výsledek je způsoben přísnými letovými a cestovními restrikcemi zavedenými po celém světě v důsledku pandemie Covid-19.

Provozní náklady Emirates se snížily o 52 % oproti celkovému snížení kapacity o 67 %. Náklady na palivo byly o 83 % nižší oproti stejnému období v loňském roce. To bylo způsobeno poklesem ceny ropy (pokles o 49 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku) a nižším čerpáním pohonných hmot o 76 % v souvislosti se značně sníženým provozem během posledních šesti měsíců do konce září. Palivo, které bylo v minulosti vždy největší položkou nákladů letecké společnosti, představovalo pouze 11 % provozních nákladů ve srovnání s 32 % v prvních šesti měsících minulého roku.

I přes výrazný pokles provozu během posledního půl roku dosáhl Emirates EBITDA kladných hodnot 290 mil. AED (79 mil. USD) ve srovnání s výsledkem 13,2 mld. AED (3,6 mld. USD) za stejné období v loňském roce.

Společnost dnata

Pandemie COVID-19 silně zasáhla i společnost dnata, služby v oblasti pozemního odbavení, cateringu a dalších cestovních služeb byly pozastaveny nebo značně sníženy z důvodu omezení cestování po celém světě. Pokud to bylo možné, zúčastnila se dnata vládních podpůrných programů k zachování pracovních pozic. To zahrnovalo rekvalifikaci zaměstnanců a jejich opětovné nasazení v dalších důležitých odvětvích s nedostatkem pracovních sil během pandemie. Dnata také představila flexibilní pracovní model za účelem udržet si kvalifikované pracovníky.

Neustávající nákladní letecká přeprava napříč trhy byla světlým bodem pro divizi letištního provozu společnosti dnata, která pružně reagovala na uspokojení poptávky zákazníků. Napříč svými obchodními divizemi společnost dnata implementovala vylepšená opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a komunit a adaptovala své produkty a služby tak, aby splňovaly nové požadavky klientů. Dnata rovněž využila nově vznikajících příležitostí na trhu, například partnerství s poskytovateli zdravotní péče, aby cestujícím v letecké dopravě jako součást svých odbavovacích služeb nabídla COVID-19 PCR testy.

Tržby společnosti dnata, včetně dalších provozních výnosů, byly 2,4 mld. AED (644 mil. USD), což je 68 % pokles ve srovnání se 7,4 mld. AED (2 mld. USD) v loňském roce.

Celková ztráta společnosti dnata činí 1,5 mld. AED (396 mil. USD) ve srovnání se ziskem z loňského roku ve výši 311 mil. AED (85 mil. USD). Toto číslo zahrnuje poplatky za znehodnocení zboží ve výši 689 mil. AED napříč mezinárodními obchodními divizemi společnosti dnata

Provoz letiště zůstává největším přispěvatelem k výnosům společnosti dnata s 1,7 mld. AED (454 mil. USD), což představuje 54% pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V průběhu jeho provozu se počet letadel odbavených společností dnata prudce snížil o 71 % na 102 917. Dnata odbavila 1,3 mil. tun nákladu, a vykázala tak pouze 12% pokles.

Cestovní divize společnosti dnata přispěla k výnosům 95 mil. AED (26 mil. USD), přičemž za stejné období loňského roku přispěla 1,8 mld. AED (488 mil. USD), což představuje pokles o 95 %. Divize poprvé vykázala záporné celkové tržby z transakční hodnoty ve výši 246 mil. AED (67 mil. USD) po pozitivním příspěvku 5,9 mld. AED (1,6 mld. USD) za stejné období loňského roku. Výsledek odráží značný objem refundací a vyplácení zrušených rezervací zákazníků, zejména na začátku pandemie.

Provoz leteckého cateringu společnosti dnata přispěl AED 426 mil. (USD 116 mil.) k jejím celkovým výnosům a vykázala pokles o 76 %. Počet přepravovaných jídel se snížil o 84 % na 8,3 mil. jídel za první pololetí finančního roku po loňském rekordním výsledku 51,9 mil.