Emirates Group zahajuje celopodnikovou transformační strategii

Cílem nejnovější iniciativy Emirates Group je pomocí technologií, od online rezervací letenek až po administrativní podporu, vytvořit první společnost v odvětví orientovanou na cestovní zážitek zákazníků

Dubaj, SAE, 20. října 2015: Emirates Group, která zahrnuje globální leteckou společnost Emirates a poskytovatele letových služeb dnata, dnes představila své plány na celopodnikovou transformační iniciativu. Ta se zaměřuje na shromažďování dat, zavedení inteligentních technologií do obchodních procesů a využití veledat a analytiky v reálném čase při rozhodování. Cílem je přeměnit Emirates a dnatu na společnosti, jež se budou orientovat především na zákazníky, kterým budou přinášet nejlepší cestovní zážitky za využití technologií.

Tato celopodniková strategie obohatí všechny oblasti podnikání od zákaznického servisu přes obchod, až po administrativní odvětví.

„Iniciativa přinese dalekosáhlé výhody všem obchodním jednotkám. Naším konečným cílem je inteligentním způsobem předefinovat zážitek zákazníků tím, že s nimi vytvoříme osobní pouto v takovém rozsahu, kterého dříve v historii nikdy nikdo nedosáhl,“ řekl Tim Clark, prezident Emirates Airline, „aby vše fungovalo, musíme udělat provozní změny napříč celou společností. Tyto změny nám pomohou položit základy, které potřebujeme. Začneme prověřovat nové technologie a nápady, abychom objevili příležitosti pro hromadné zlepšení a zásadní změny našeho obchodního modelu. Za inovativní nástroje, které nám mohou pomoci vytvořit nový systém a uskutečnit plánované změny, považujeme veledata, prediktivní analytiku, umělou inteligenci, strojové učení, robotiku, crowdsourcing a spolupráci.“

Za účelem této přeměny zřizuje Emirates Group centralizovaný tým, který bude pod vedením zkušeného pracovníka s mandátem, zdroji a finančními prostředky řídit změny a dlouhodobé strategické kroky v rámci celé organizace.

„Pro vedení tohoto týmu a celé iniciativy hledáme člověka s jedinečnými schopnostmi. Abychom ho našli, budeme muset uspořádat rozsáhlé výběrové řízení z nejlepších kandidátů na globální úrovni,“ uvedl Tim Clark a dodal, „požadujeme někoho se silným zaměřením na výsledek. Tento člověk musí být prokazatelným vůdcem s rozsáhlými zkušenostmi s přeměnou velkých podniků a měl by být opravdovým vášnivým zastáncem využívání technologií  při utváření obchodní strategie.“