Cochlear v České republice představuje zcela nový sluchový implantát

Cochlear, globální lídr v oblasti implantabilních sluchových systémů, představuje na českém trhu již třetí systém implantabilní sluchové náhrady, CODACS. Tento implantát zajišťuje přímou akustickou stimulaci kochley, což ve srovnání s elektrickou stimulací umožňuje přirozenější slyšení.

 Cochlear doposud v České republice nabízel systémy Nucleus a Baha. „Kochleární implantát Nucleus byl u nás představen v roce 1993 a funguje na principu stimulace sluchového nervu elektrickými impulzy. Od roku 2010 je k dispozici také systém Baha, který zajišťuje akustickou stimulaci hlemýždě kostním vedením,“ říká Henryk Paciorek, manažer českého zastoupení Cochlear, „CODACS je zvláštním typem kochleárního implantátu, který na jedné straně umožňuje akustický, tedy přirozenější poslech, a na straně druhé dokáže kompenzovat těžší sluchové ztráty než Baha nebo tzv. středoušní implantáty.“

 Zvuk z okolí je prostřednictvím systému CODACS přenášen z vnějšího zvukového procesoru indukčním přenosem do implantovaného přijímače. Kochlea je následně stimulována elektromagnetickým vibrátorem, který je upevněn ke skalní kosti.

 Vývoj implantátu CODACS byl dokončen v roce 2012 a po klinických testech je od roku 2013 dostupný pro pacienty. Celosvětově jej používá již více než sto lidí. První voperování tohoto implantátu české pacientce proběhlo na konci roku 2015 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve Fakultní nemocnici v Motole. Operaci provedl MUDr. Jan Bouček, Ph.D. spolu s MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc., z Fakultní nemocnice v Motole.

 „Kochleární implantace představují pečlivou mikroskopickou práci ve stísněných podmínkách. Umístění systému CODACS vyžaduje jemné broušení a vrtání a přesné umístění fixačního systému a miniaturního vibrátoru, takže zákrok je poměrně časově náročný,“ uvedl MUDr. Jiří Skřivan, CSc. a dodal: „První operace tohoto sluchového systému proběhla hladce.“

 Implantované zařízení je aktivováno až po zahojení po chirurgickém zákroku, tedy s odstupem zhruba 6 týdnů. V té době specialisté nastavují vnější část systému – zvukový procesor, individuálně podle potřeb uživatele. První nastavení procesoru CODACS proběhlo k plné spokojenosti implantované pacientky 7. ledna 2016. „Jsme velice rádi, že můžeme sluchově postiženým pacientům nabídnout další systém z našeho portfolia vhodný pro střední až těžkou ztrátu sluchu. CODACS uživatelům umožňuje kvalitní přenos zvuku na všech frekvencích a lepší srozumitelnost mluveného slova v tichém i hlučném prostředí,“ dodal Paciorek.