CHEP je novým členem Asociace společenské odpovědnosti

Společnost CHEP, globální lídr v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec, se stala členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), největší iniciativy společenské odpovědnosti (CSR) a cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v České republice. CHEP se tak připojil k více než 300 dalším členským subjektům z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru, jejichž snahou je rozvíjet a upevňovat jak vlastní, tak obecně uplatňované principy CSR a SDGs a formovat podobu těchto oblastí i povědomí o nich.

„Rozšíření platformy Asociace společenské odpovědnosti právě firmou CHEP mě nesmírně těší. Jde totiž o jasný a pozitivní signál, že podnikání v přepravě a logistice na základě principů udržitelnosti a cirkulární ekonomiky není otázkou budoucnosti, ale může skvěle fungovat již dnes. Zároveň si moc vážím závazku, kterým se CHEP připojil k mezinárodní Agendě 2030 a s tím i k naplňování dnes extrémně důležitých cílů udržitelného rozvoje OSN za lepší svět pro všechny,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

A-CSR byla založena v roce 2013 a prostřednictvím aktivního dialogu se státní sférou významně ovlivňuje a vytváří CSR politiku a agendu udržitelného rozvoje v Česku. Od roku 2017 také uděluje prestižní ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů OSN u nás. Finalistou letošních Cen SDGs 2019 byla právě společnost CHEP s projektem „Paletový pooling pro cirkulární Supply Chain“.

V rámci svého členství se bude CHEP zaměřovat především na několik vybraných SDGs, jmenovitě: konec hladu, rovnost mužů a žen, odpovědná výroba a spotřeba a partnerství ke splnění cílů.

Jan Soukup, obchodní manažer CHEP pro Českou republiku, říká: „Business model společnosti CHEP je dokonale cirkulární a jako takový ze své podstaty udržitelný. Principy sdílení a opakovaného používání u přepravních palet pomáháme zákazníkům stát se součástí oběhového hospodářství. Usilujeme o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní prostředí a abychom přispívali k rozvoji všude tam, kde podnikáme. Členství v A-CSR je v souladu se základními pilíři našeho působení a věřím, že díky němu se nám dané cíle SDGs podaří plnit ještě rychleji a efektivněji.“

Obchodní model CHEP je založen na tzv. paletovém poolingu. Služba spočívá ve sdílení kvalitních palet z vlastního paletového fondu CHEP s mnoha zákazníky. Palety CHEP jsou v neustálém oběhu se zastávkami v nejbližších servisních střediscích společnosti, kde jsou podrobeny detailní prohlídce, vyčištěny a v případě potřeby opraveny. V České republice má CHEP na 200 zákazníků, včetně společností jako Unilever, Nestlé, Kaufland, Lidl, Penny Market, dm drogerie a dalších předních hráčů na trhu.