Arcona Property Fund N.V. zaznamenal silný nárůst čistého zisku z pronájmu

Fond Arcona Property Fund N.V. zaznamenal v prvních šesti měsících letoška 47% nárůst čistého výnosu z pronájmu. Oproti stejnému období roku 2016 se letos čistý zisk z pronájmu vyšplhal z 1,55 milionu eur na 2,29 milionu eur. Výsledek po zdanění činil 2,2 milionu eur ve srovnání se 119 000 eur v předchozím roce. Provozní výsledek se v ekvivalentním období zvýšil z 230 000 eur na 852 000 eur.

Arcona Property Fund ve druhém čtvrtletí roku 2017 dosáhl provozního výsledku 630 000 eur, což oproti 222 000 eur v prvním kvartálu představuje 184% nárůst. Objem čistého příjmu z nájmu se od prvního čtvrtletí zvýšil o 21 %: z 1 034 000 eur na 1 251 000 eur.

Rostoucí zlepšování provozních výsledků fondu je částečně důsledkem nákupu a integrace polského maloobchodního portfolia na přelomu let 2016 a 2017. Výkonnost byla navíc pozitivně ovlivněna aktiv

Fond Arcona Property Fund N.V. zaznamenal v prvních šesti měsících letoška 47% nárůst čistého výnosu z pronájmu. Oproti stejnému období roku 2016 se letos čistý zisk z pronájmu vyšplhal z 1,55 milionu eur na 2,29 milionu eur. Výsledek po zdanění činil 2,2 milionu eur ve srovnání se 119 000 eur v předchozím roce. Provozní výsledek se v ekvivalentním období zvýšil z 230 000 eur na 852 000 eur.

Arcona Property Fund ve druhém čtvrtletí roku 2017 dosáhl provozního výsledku 630 000 eur, což oproti 222 000 eur v prvním kvartálu představuje 184% nárůst. Objem čistého příjmu z nájmu se od prvního čtvrtletí zvýšil o 21 %: z 1 034 000 eur na 1 251 000 eur.

Rostoucí zlepšování provozních výsledků fondu je částečně důsledkem nákupu a integrace polského maloobchodního portfolia na přelomu let 2016 a 2017. Výkonnost byla navíc pozitivně ovlivněna aktivním řízením celého portfolia, díky němuž došlo ke snížení neobsazenosti a získání nových nájemců.

Další významné skutečnosti plynoucí z vývoje v prvním pololetí roku 2017:

Míra obsazenosti se zvýšila na 83 % (konec roku 2016: 80,7 %)

Poměr úvěru k hodnotě vzrostl na 52,4 % (konec roku 2016: 49,3 %)

Vnitřní hodnota akcie se zvýšila o 7,1 % na 12,52 eura (konec roku 2016: 11,69 eura)

Cena akcie vzrostla o 22,2 % na 6,60 eura (konec roku 2016: 5,40 eura)

Snížení slevy vůči vnitřní hodnotě akcie na 47,3 % (konec roku 2016: 55,5 %)

Po celý rok 2017 Arcona Property Fund zachovává svoji prognózu provozního výsledku ve výši 2,08 milionu eur (jak bylo uvedeno v tiskové zprávě vydané v Nizozemsku dne 6. července 2017 oznamující akvizici kancelářské budovy v Polsku).

Kompletní report fondu Arcona Property Fund za první pololetí roku 2017 je k dispozici na webu www.arconapropertyfund.nl.

Dividendová politika

Na valné hromadě akcionářů dne 18. května 2017 bylo usneseno, že Arcona Property Fund zveřejní pokyny pro budoucí dividendovou politiku. Vedení společnosti tímto uvádí, že politika v oblasti dividend bude dále pokračovat rozdělením peněžního objemu odpovídajícího přibližně 35 % ročního provozního výsledku fondu.