William Nattrass

Copy & Marketing Manager
LinkedIn

Will vyrůstal ve Velké Británii, konkrétně v Cornwallu. V Best Communications má na starost copywriting, digitální komunikaci a také průzkum trhu. Bakalářský titul v oboru hudby získal na Durhamské univerzitě. Během studií byl členem debatního kroužku Durham Union Debating Society a také se podílel na vedení univerzitní hudební skupiny New Art Music Ensemble. Po úspěšném absolvování studia spolupracoval s Oxfordskou univerzitou na akademickém projektu zaměřeném na život a práci českého skladatele Antonína Rejchy. Will se zajímá o historické budovy, architekturu a restaurátorské práce. Ve volném čase rád čte.